Besked om skatteåterbäring

Besked om skatteåterbäring

Skatteåterbäringen är efterlängtad av många svenskar och är ett sätt för staten att återbetala en del av de skatter som man har betalat under året. Skatteåterbäringen kan användas till att betala av lån, spara till framtiden eller bara som en extra slant i plånboken. Här nedan går vi igenom vad skatteåterbäringen är, hur den beräknas och när den betalas ut.

Vad är skatteåterbäring?

Skatteåterbäringen är en återbetalning av en del av de skatter man har betalat under året. Det innebär att om man har betalat mer skatt än vad man skulle ha gjort, får man tillbaka en del av det överskottet. Skatteåterbäringen är alltså ingen extra inkomst utan en återbetalning av tidigare betalda skatter.

Hur beräknas skatteåterbäringen?

Skatteåterbäringen beräknas utifrån hur mycket skatt man har betalat under året och hur mycket man har rätt till i avdrag. Avdrag kan exempelvis vara för resor till och från jobbet, räntekostnader på lån eller förhöjt grundavdrag. Ju högre avdrag man har rätt till, desto större blir skatteåterbäringen.

När betalas skatteåterbäringen ut?

Skatteåterbäringen betalas ut en gång om året och vanligtvis någon gång mellan juni och augusti månad. Datumet för utbetalning varierar beroende på hur mycket pengar man ska få tillbaka och hur många som väntar på att få sin skatteåterbäring.

Vad kan man göra med skatteåterbäringen?

Skatteåterbäringen kan användas till vad man vill, men många väljer att betala av lån eller spara pengarna till framtiden. Andra väljer att unna sig något extra eller använda pengarna till en resa. Det är viktigt att tänka igenom vad man vill göra med pengarna och att inte spendera allt på en gång.

Vad händer om man inte får någon skatteåterbäring?

Om man inte får någon skatteåterbäring betyder det att man har betalat precis rätt mycket skatt under året och inte har något överskott att få tillbaka. Det är alltså inget att oroa sig över utan betyder bara att man har haft rätt i sin skatteberäkning.

Det är viktigt att ha koll på sin skatt och vad man har rätt till i avdrag för att få en så stor skatteåterbäring som möjligt. Skatteverket har en bra online-tjänst där man kan se sin skatteprognos och räkna ut hur mycket man kan få tillbaka vid årets slut.