Hur lämnar man ett tråkigt besked?

Hur lämnar man ett tråkigt besked?

Ett tråkigt besked kan vara allt från besked om dödsfall till att berätta för sina föräldrar om ens bristfälliga betyg. Det finns alltså en bred variation. Men det som alla tråkiga besked har gemensamt är att de är svåra att leverera, så hur gör man det på bästa sätt?

CFOworld ger tipset till chefer att de alltid ska ge de dåliga nyheterna, en uppsägning till exempel, personligen till den avskedade arbetaren. Detta är en viktig lärdom alla nyhetsbringare kan dra nytta av. Alltså, SMS:a inte din mamma om att du fått F i matematik, utan säg det till henne personligen!

Hänsyn till konsekvenser för personen

Något som gäller för chefer såväl som läkare som ofta behöver ge tråkiga besked är vikten av förståelsen för situationen som beskedet försätter personen i. Låt säga att det gäller ett cancerbesked; det är inte något en läkare kan berätta snabbt och sedan gå på rast. Hen måste ta hänsyn till patientens förändrade livssituation. Läkartidningen tipsar om följande strategier (som även kan tillämpas vid avslutandet av en kärleksrelation): förbered patienten/partnern mentalt, titta inte på klockan då detta stressar personen, stäng av störningsmoment som datorskärmar, ha ögonkontakt och försök verka förtroendeingivande. Berätta allt negativt som diagnosen innebär, men var noga med att även inge hopp och styrka.

Att säga upp sig – tuffast av allt?

Det svåraste beskedet som de flesta ställs inför under sitt liv är egen uppsägning, något många känner stark oro inför. Thebalancecareers.com menar att man alltid ska skriva ett uppsägningsbrev till sin chef och prata med denne på tu man hand. Brevet ska hjälpa till att upprätthålla en bra relation, vilket kan vara viktigt för framtiden. Oavsett vilken typ av besked du står inför så verkar den bästa metoden för alla situationer vara att göra det personligen. På så vis kan personen läsa av din sinnesstämning, vilket kanske till och med kan leda till en fördjupad relation mellan er. Det kan kännas tufft, men som man säger – ta tjuren vid hornen.