Antagningsbesked

Antagningsbesked

Ett antagningsbesked är precis vad det låter som, ett besked som talar om för dig ifall den ansökan du gjort har blivit godkänd eller ej.

De allra flesta antagningsbesked brukar handla om att komma in på en viss utbildning eller en skola som till exempel universitetet, du har säkert hört talas om eller själv ansökt till universitetet till exempel. Om du blir antagen till den utbildning du sökt kan det vara som förstahandsval eller som reserv. Att bli antagen som reserv innebär att du inte får en plats på utbildningen om inte någon annan som blivit antagen som förstahandsval, tackar nej. Det är därför av största vikt att alla svarar på ett antagningsbesked.

Hur du svarar på ett antagningsbesked

När det kommer till att söka utbildningar är det många som söker en handfull olika för att bredda sina chanser att komma in på någon av dem. Om du sökt tre olika utbildningar och blir accepterad till alla måste du svara på vilken du helst vill läsa – med andra ord måste du tacka nej till två och ja till en. Vill du behålla din plats på en utbildning är det väsentligt att du tackar ja och till de utbildningar du tackar nej kan din plats istället gå till en reserv. Denna processen kan du oftast genomföra online och sedan få bekräftad via din e-post.

Exempel på antagningsbesked

Som tidigare nämnt kan antagningsbesked appliceras på olika saker men i största mån gäller det utbildningar. Studenter som har sökt in till en viss skola och blivit accepterade får ofta hem ett brev som kan se ut så här: Vi vill med glädje meddela att du har blivit antagen till utbildningen du sökt vid vår institution. Längre ner i detta besked ser du om du är antagen som ordinarie eller reserv, och hur du ska agera. Det är viktigt att du svarar inom den tid som anges. Om du inte svarar alls så stryks din ansökan helt. Vi ser fram emot att ha dig som student hos oss.